© Lei Zheng

© Lei Zheng
  • Architects: NTYPE
  • Location: 6F Kejia Building, Main Kejia Alley, Chunxi Road, Chengdu, Sichuan, China
  • Category: Renovation
  • Lead Architects: Joao Lemos, Yang Yang
  • Site Team: Sheyu Mao, Nini Zhou
  • Area: 2600.0 m2
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Lei Zheng

Read more »

Continue reading…

©Loading...