outdoor. Image © Brian

outdoor. Image © Brian
  • Architects: Atelier TeamMinus
  • Location: Horticulture Village, Gujiaying, Yanqing, Beijing, China
  • Category: Cultural Center
  • Design Team: Li Zhang, Mingqi Zhang, Xue Bai, Yufeng Wang, Huiming Yang, Mingyue Huang
  • Light Design: X Studio, School of Architecture, Tsinghua University (Xin Zhang, Xiaowei Han, Xiaobo Zhao, Dan Wang, Longjun Tao)
  • Structural Design: Xue Yang, Duo’e Zhu, Lei Miao
  • Construction: Beijing Chengjian Bajianshe Development Co. Ltd.
  • Area: 1280.0 m2
  • Project Year: 2019
  • Photographs: Brian

Read more »

Continue reading…

©Loading...