بررسی_ایرادهای_اندامی 🍃ایرادهای اندامی
با تشخیص و در نظر گرفتن معایب و محاسن اندام و انتخاب درست در لباس پوشیدن، می‌توان برخی از ایرادهای اندامی را برطرف کرد. اغلب افراد، چاقی را بدترین فرم ظاهری می‌دانند، در حالی که فرد چاق متناسب بهتر از فرد لاغر با ایراد اندامی ست. بیش‌تر افراد یک یا چند ایراد اندامی دارند اما روش برطرف کردن آن‌را نمی‌دانند، و حتی چاره را در لاغر شدن می‌بینند. حال آن‌که ایرادهای اندامی نه تنها ارتباطی با سایز ندارند بلکه ممکن است با کم کردن وزن بدتر از پیش ‌شوند. باید در نظر داشت که گاهی می‌توان با افزایش سایز در بعضی قسمت‌های بدن به فرم ایده‌آل‌تری نزدیک شد و زیباتر به نظر رسید. برای پاسخ به این سوال این که ایراد اندامی چیست، ابتدا باید تعریف درستی از اندام متناسب شود. اندام متناسب اندامی است که طول و عرض آن در تناسب خاصی باشد، یعنی محل اتصال پاها درست در میانه‌ی طول بدن باشد، و فاصله‌ی کمر تا زیر بغل با کمر و محل اتصال پاها یکسان باشد.
در غیر این‌صورت اندام نامتناسب است. اگر کمر بالاتر باشد بالاتنه کوتاه، و اگر کمر پایین باشد بالاتنه بلند خواهد بود. پرانتزی بودن پاها، نامتقارن بودن محسوس اعضای بدن، کوتاهی یا بلندی بیش از حد نرمال، چاقی موضعی، لاغری بیش از حد، گردن کوتاه یا بلندتر از حد نرمال و … ایرادات اندامی محسوب می‌شوند.
بسیاری از افراد گمان می کنند که داشتن اندام بزرگ‌تر به معنی پوشیدن لباس های بزرگ‌تر و گشادتر است. در حالی که این لباس‌ها ظاهری زشت و نامناسب ایجاد می‌کند. لباس‌هایی که در بدن آویزان می شوند و گشاد هستند، تنها اندام را از آن‌چه که واقعا هست بزرگتر نشان می‌دهد. در صورتی که لباسی که بدون احساس تنگی وکاملا اندازه باشد، و انحنا و برجستگی‌های زیاد بدن را کمتر نشان بدهد،

©


Easyrentcars WW


Tomtop WW
TVC-mall WW